DEKLARASYON
 • Ekleme: 2018-06-19 Bu Haber 3485 kez okundu.

  TÜFAD İstanbul Şubesi olarak, 23 Haziran 2018 tarihinde ilan ederek Kartal Titanic Otel de yapacağımız genel kurulda mevcut yönetim Halit Önsen ve ekibi olarak aramıza aldığımız yeni hocalarımızla, bu zamana kadarki yapmış olduğumuz üstün çalışma tempomuzla beraber onurlu, şerefli, haysiyetli bir duruşla İstanbul Antrenörlerimizin yeniden hizmetine talibiz.

  TÜFAD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu olarak bu zamana kadar basına yazılı resmi bir deklarasyon yapmamamızın asıl sebebi hukuki durumun ve dernek denetlemesinin sonuçlanmasını beklememizdendir.

  Siz değerli üyelerimizin Bilgi kirliliğine maruz kalmamaları ve bu durumu ortadan kaldırmak için bu duyuru da aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

  11.06.2018 tarihinde 2018/39 Esas sayılı İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin davayı lehimize sonuçlandırması sonucunda bu deklarasyonu yaparak duruma açıklık getirmek istedik. (2018/39 Esas Sayılı MAHKEME Kararı).

  1. Bu karar neydi? Bu dava neden açıldı? Öncelikle itiraz edilen mahkeme ve sonuçlanarak algıya devam edilen, sonuç için aşağıda ihraç edilen antrenör arkadaşlarımızın açtıkları mahkemenin neden niye açıldığını burada öğrenelim aşağıdaki resim mahkemenin neden niye açıldığıdır.

  Saygıdeğer antrenör arkadaşlarımız;

  Aşağıdaki evrak; üyelikten çıkarılmaya istinaden mahkemeye sunulan itiraz dilekçesidir ve neden mahkeme açıldığıdır:

  Yukarıda belirtilen dava konuları  aşağıdaki11/06/2018 tarihinde görülen duruşma da 2018/39 Esas Sayılı MAHKEME Kararı G.D. (Gereği Düşünüldü) kısmında  sonuçlanan  kararı ile reddedilmiştir.

  Sonuç yukarıda belirtilen ve dava konusu olan ihtiyati tedbir ile üyelikten çıkarma konularının tümü mahkeme TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR. Dava reddedilmesine rağmen üyelikten çıkarılmış olan eski başkan ve antrenörlerimiz hala davanın lehlerine sonuçlandığını  söylemekte ve antrenörlerimizin özgür düşüncelerini etkilemektedirler. Gayet açık olan itiraza cevap mahkeme kararını sizlerin antrenörlük etiği adına takdirlerinize sunuyoruz.

  2-2015 yılında yapılan genel kurul sonucunda TÜFAD Tüzüğü gereği genel kurul sonucunda seçilen liste içerisinden yönetim kurulu (2015/11) nolu karar ile Rıza Çavuşoğlu’nun derneğimizin başkanı olmasına karar verilmiştir (1. İlgili Karar).

  3-Daha sonra Derneğimizdeki işleyiş ve yapılan birçok aksaklık ve yanlışlıklar sebebi ile Tüzük gereği yönetim kurulunun (2016/14) sayılı kararı ile yeniden görev dağılımı yapılarak Halit Önsen başkanlığında yönetim tekrar aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

  Bu karar istifa eden yönetim kurulu üyeleri ile beraber imzalanarak oy çokluğu ile karara bağlanmıştır (2. İlgili Karar). Birilerinin bahsettiği gibi 8 e7 değil, 8 e 5 altıncı imza ise telefonla aranarak getirilen diğer yönetim kurulu arkadaşımız ile 6 ya ulaşmıştır. Karar da görüldüğü üzere atılan imzalar, sonucu ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu ilk kararda olduğu gibi görev dağılımı kararını 1. Görev dağılımını oybirliği ile alırken 2. Görev dağılımını ise oy çokluğuyla almış bu toplantıda yönetim kurulu üyeleri antrenörlerimizdemokratik haklarını kullanarak görev değişikliğikararını hep birlikte imza altına almıştır.

  4.Yukarıdaki karardan sonra toplu istifa edip derneği çalışamaz hale getiren Eski yönetim kurulu üyeleri DERNEK tüzüğünün; ilgili 9. Maddesinde,  Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri kısmında düzenlemiştir. Tüzüğümüzün ilgili 9. Maddesinin 6. Bendi  “Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incilenmesi ve karara bağlanması.” hükmünü içermekte ve Şube Yönetim kurulu tarafından alınan ihraç kararlarına karşı Tüfad Genel Merkez Yönetim kurulunun onayladığı kararı ile ilgili şahıslara Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkez Genel Kurul toplantısında itiraz hakkı vermektedir.

  Davacılar vekili işbu davayı iç hukuk yollarını tüketmeden haklarında alınmış bulunan ihraç kararına Genel Kurul aşamasında itiraz etmeden açmıştır ve işbu sebeple dahi davacıların davasının reddi gerekmektedir, şöyle ki;Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin halen yürürlükte bulunan Tüzüğü, Bu hükümlerden de açıkça anlaşılacağı gibi davacılar, haklarında alınmış bulunan ihraç kararına karşı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkez Genel Kurul'unda itiraz edecekler ve ancak bu itiraz üzerine alınacak Genel Merkez Genel Kurulu kararı üzerine genel mahkemelere müracaat edebileceklerdir.

  Davacıların, haklarında alınmış karar üzerine, TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ GENEL KURUL NEZDİNDE İTİRAZ ETMEDEN bu davayı açmaları yürürlükte bulunan Medeni Kanun ve Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları gereğince hukuken mümkün değildir ve sırf iş bu sebeple dahi davacıların haksız ve hukuki mesnetten yoksun bulunarak açmış oldukları davanın reddi talep edilmiş ve bu talep mahkeme tarafından kabul görüp reddedilerek Tüfad Antrenörler Derneği adına lehde sonuçlanmıştır:

  5.Eski başkan tarafından, şu an mevcut yönetim kurulu üyelerimizin büyük bir çoğunluğu savcılığa şikayet edilmiştir. Yapılan soruşturmalar sonucunda soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verilmiştir.

  6.Eski başkanın görevi devrettiği tarihten bir gün önce bankadan kasaya para çekmesine rağmen hesaplar incelendiğinde çıkan açığı kendisi ikaz edilerek kasa hesabının resmi kayıtlarında daha fazla bakiye bulunduğu haldedevir tarihinden 23 gün sonratüm uyarılarımız sonucunda 08.09.2016tarihinde 3.300 TL olarak TÜFAD İstanbul şube banka hesabına yatırtılmıştır. (3. İlgili Dekont)

  Hala hazırdaeski başkan Rıza Çavuşoğlu dönemine ait Kasa açığı bulunmaktadır. Derneklermasasına ve Genel merkeze verilen beyannamelerde açık miktarları belirtilmiştir.

   

   

  1-Eski başkan ne dernekler masasından nede noter denYetki belgesi almadan işlemler yapmak, üye defteri dernekler masasından onaylamadan kayıt yapılması gibi dernek yönetiminin yapmakla zorunlu olduğu hiçbir yükümlülüğü kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmediği tarafımızdan tespit edilerek yönetimde görev  değişikliğine gidilmiştir. Daha sonra yeni yönetim tarafından dernekler masasından yeni başkan adına yetki alınmış ve banka için noterden 5 kişi enaz 2 kişilik imza ile harcama ve internet bankacılığı yetkileri alınarak yönetim kurulu üyeleri görevlendirilmiştir.

  2-Daha önceki dönemlerde antrenör adaylarının TFF, İASKF ve TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ile olan geçimsizlikleri sebebi ile yapılamayan sayısız Grassroots  C Antrenör kursları, Kaleci eğitim kursları yönetimimiz tarafından tekrar yapılarak, bu taban birlikleri ile tekrar olumlu ilişkiler sağlanmıştır.

  3-Bu zamana kadar eski başkanı kişisel sorunları sebebi ile hiç katılmadığımız 12 yaş TÜFAD Türkiye Geleceğin Yıldızları turnuvalarına 2 dönemdir şuan ki mevcut yönetim sayesinde katılım sağlanmıştır.

  4-Türkiye de tüm TÜFAD şubeleri arasında düzenlenen Veteranlar turnuvasına da geçen  yıl mevcut yönetim tarafından iştirak sağlanmıştır.

  5-Bu süreçte yine birçok eğitim, fuar ve sergilere İstanbul TÜFAD olarak iştirak edilmiştir.

  6-UEFA A antrenörlerimizin yoğun istek ve talepleri doğrultusunda TFF Gelişim Direktörü ve İcra kurulu ile yapılan toplantılarımız sonucunda genel merkezimizin de desteği ile profesyonel 3. Liglerde bu antrenörlerimizin Teknik sorumlu olarak yer alması sağlanmıştır.

  7-Halk Eğitim - TFF ve TÜFAD işbirliği ile uzman eğitici antrenör kursları ücretsiz olarak Türkiye de  ilk olarak, yine bu yönetim tarafından sağlanarak aynı zamanda sosyal hakları olmayan antrenörlerimize bu vesile ile sosyal hakları kazandırılmıştır.

  8-FİFA yetkilileri ile İstanbul TÜFAD Şube Yönetim Kurulu olarak yapılan görüşmedeantrenörlerimizin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili projeler FİFA yetkililerine sunulmuştur.

  Üyelikten çıkarılan kişilerin Tüfad İstanbul Şubesi Genel Kurulunda seçme ve seçilme haklarının olmadığı Tüzüğümüzün ilgili maddelerine istinaden kesin ve kati sonuç olduğu açıklamalarımızdan da anlaşılmaktadır.

  23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan İstanbul Şubesi Genel Kurulunun Tüm antrenörlerimizle birlikte huzur ve sukunet içinde yapılması konusunda İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz gerekli hassasiyeti göstermektedir.

  Yukarıda belirtilen açıklamalardan sonra saygı değer Antrenörlerimizin kurumsal açıklamalar dışında kişisel yapılan haber ve demeçlere itibar etmemeleri hususunu da spor kamuoyunun takdirlerine sunmaktayız.

  SAYGILARIMIZLA

  TÜFAD İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

DERNEK İLETİŞİM HATTI
0850 340 1991
WHATSAPP İLETİŞİM HATTI
0505 034 1965
HABERLER
 
© 2020 Tüfad İstanbul
Bu sitenin tasarımı ve kodlaması Bahadır Yagan'a aittir.